Kostka gumowa

Stosowana jako podłoże na placach zabaw, bezpiecznych ścieżkach rowerowych, balkonach, tarasach, pomieszczeniach
hodowlanych itp.