Granulat SBR barwiony

Ma zastosowanie na nawierzchniach sportowych, bezpiecznych placach zabaw i w ogrodnictwie.